Oznámení o volbě nové členky představenstva

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze,  oddíl  B,  vložka  1360,  oznamuje,  že  s  účinností  od  4. června  2020  byla dozorčí  radou  zvolena  nová členka  představenstva  paní  Jitka  Haubová,  která  dosud  zastává  v  Komerční  bance,  a.  s., pozici výkonné ředitelky pro Korporátní a Municipální bankovnictví. Paní Jitka Haubová má bohaté zkušenosti ze svého působení v bankovním sektoru v Komerční bance, a. s., kde působí od roku 2006 s odpovědností za produkty v oblasti rozsáhlých domácích i mezinárodních obchodních transakcí.

18. 3. 2020 17:00

Kandidatura paní Jitky Haubové byla projednána s Českou národní bankou.

Paní Jitka Haubová nahradí ve funkci pana Vladimíra Jeřábka, kterému dne 3. června 2020 vyprší funkční období