Oznámení o zvolení nového člena představenstva a předsedy představenstva Komerční banky

V souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o setrvání člena představenstva.

13. 7. 2017 8:00