Oznámení změn v představenstvu

Praha, 15. června 2018 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že s účinností k 30. červnu 2018 se pan Jan Pokorný rozhodl z rodinných důvodů rezignovat na členství v představenstvu Komerční banky a pozici vrchního ředitele pro velké korporátní klienty, strukturované financování, investiční bankovnictví a pobočku KB na Slovensku.

15. 6. 2018 17:30

S účinností k 31. červenci 2018 ukončí pan Peter Palečka členství v představenstvu Komerční banky a funkci vrchního ředitele, Corporate Secretary. Peter Palečka zůstává do konce roku 2018 v KB ve funkci poradce generálního ředitele.

„Chtěl bych poděkovat Peterovi i Janovi za jejich dlouholetou práci pro skupinu Komerční banky. Významnou měrou přispěli k budování silné značky Komerční banky a její vedoucí pozice na českém trhu. Přeji jim oběma mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

Výbor pro jmenování dozorčí rady Komerční banky navrhl dozorčí radě jmenovat pana Davida Formánka a pana Miroslava Hiršla členy představenstva. Předpokladem těchto jmenování je souhlas České národní banky.

David Formánek absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1992 v Deutsche Bank v Hannoveru a později se přesunul do pražské pobočky této banky, kde působil ve vedení skupiny korporátního bankovnictví. V roce 2001 nastoupil do Komerční banky, kde působil ve vedoucích pozicích v korporátním bankovnictví a později jako výkonný ředitel pro lidské zdroje. V roce 2014 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy, stavební spořitelny vlastněné Komerční bankou.

Miroslav Hiršl je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálních studií na Graduate School of Banking v Boulderu v Coloradu ve Spojených státech. Do Komerční banky nastoupil v roce 1996 na juniorní pozici v back office. Postupně rozšiřoval svou odpovědnost, včetně vedení úvěrového back office, řízení regionální pobočky a jako manažer podpory prodeje v retailovém bankovnictví. V letech 2006 až 2014 pracoval v Modré pyramidě, nejprve jako ředitel pro obchodní synergie, a později jako místopředseda představenstva a zástupce generálního ředitele. V roce 2014 byl jmenován členem představenstva a generálním ředitelem banky Société Générale Montenegro v Černé hoře.