Oznámení změn v představenstvu

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 3. října 2018 ukončila výkon funkce členka dozorčí rady paní  Sylvie Remond a dne 5. října 2018 ukončí výkon funkce člen představenstva pan Libor Löfler.

4. 10. 2018 10:00

Kandidátkou na novou členku dozorčí rady je paní Cecile Camilli, kterou by dozorčí rada měla kooptovat po obdržení souhlasného stanoviska České národní banky. Paní Camilli je ředitelkou útvaru Dluhových kapitálových trhů v regionu CEEMEA (Střední a východní Evropa, Blízký Východ a Afrika) ve společností Société Générale.


V Praze dne 4. 10.  2018