Úvěrová angažovanost ve vybraných odvětvích a teritoriích

Praha, 10. března 2020 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje v souladu se čl. 7 odst. 3 písm. p) Podmínek přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Prime Market Burzy cenných papírů Praha

10. 3. 2020 18:00