Výpis z obchodního rejstříku 17. 8. 2020

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI čl. 7 odst. 3 písm. n) a § 16 odst. 2 písm. e) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu zveřejňuje Komerční banka, a.s. aktuální Výpis z obchodního rejstříku.

17. 8. 2020 15:00