Výpis z obchodního rejstříku 7. 6. 2017

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI čl. 7 odst. 3 písm. m) a § 16 odst. 2 písm. e) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu zveřejňuje Komerční banka, a.s. aktuální výpis z obchodního rejstříku.

7. 6. 2017 8:00