Změna právní formy STD2

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že, její 100 % dceřiná společnost STD2, a. s., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 27629317, změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s účinností od 1. 6. 2018.

1. 6. 2018 17:00