• Vše o KB
  • Pro investory
  • Novinky
  • Komerční banka očekává významný dopad z rozhodnutí ČNB zrušit úročení povinných minimálních rezerv do svého hospodaření

Komerční banka očekává významný dopad z rozhodnutí ČNB zrušit úročení povinných minimálních rezerv do svého hospodaření

8. 9. 2023 11:45

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Banka“) oznamuje, že 

Skupina KB očekává významný dopad do svého hospodaření z rozhodnutí České národní banky (ČNB), oznámeného dne 7. září 2023, zrušit úročení povinných minimálních rezerv, které jsou banky povinny ukládat u ČNB, s účinností od 5. října 2023. Dosud byly povinné minimální rezervy úročeny úrokovou sazbou pro dvoutýdenní repo operace České národní banky platnou během tzv. udržovacího období, která v současnosti činí 7 %. 

Banky jsou povinny podle vyhlášky ČNB mít uloženo na účtu vedeném u ČNB část svých zdrojů jako tzv. povinné minimální rezervy. Zdroji, které tvoří základ pro výpočet povinných minimálních rezerv, jsou závazky se splatností do dvou let včetně, a to ve formě vkladů a přijatých úvěrů, emitovaných neobchodovatelných cenných papírů a emitovaných ostatních dluhových cenných papírů snížených o závazky vůči ostatním povinným osobám. Stanovená výše povinných minimálních rezerv činí v současnosti 2 % výše vymezených zdrojů. 

Ve skupině KB jsou povinnými osobami pro udržování povinných minimálních rezerv Komerční banka a Modrá pyramida stavební spořitelna. Stanovená výše povinných minimálních rezerv pro současné udržovací období (7. září až 4. října 2023) činí přibližně 19,6 mld. Kč. Zrušení úročení těchto povinných úložek tak představuje snížení úrokového příjmu Skupiny KB přibližně o 115 milionů Kč měsíčně ve srovnání s aktuálním úročením ve výši dvoutýdenní repo sazby 7 %.