Komerční banka oznamuje vznik společného podniku Bankovní identita, a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Komerční banka“) oznamuje, že dne 15. září 2020 vznikl zápisem do obchodního rejstříku společný podnik Bankovní identita, a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, Praha 8 - Libeň, IČ 095 13 817 (dále jen „společnost Bankovní identita“).

16. 9. 2020 17:15

Akcionáři společnosti Bankovní identita s rovnými podíly na základním kapitálu jsou Komerční banka, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Základní kapitál společnosti Bankovní identita činí 3 miliony Kč.

Společnost Bankovní identita bude v České republice poskytovat služby elektronické identifikace a elektronického podpisu na základě digitálních identit klientů bank, používaných například při přihlašování do internetového bankovnictví nebo pro vzdálenou komunikaci s bankou. Společnost Bankovní identita bude poskytovat služby pro poskytovatele digitálních služeb z řad veřejných institucí i soukromých podniků. Transakce je důležitým krokem v digitalizaci české společnosti a rozvoji e-governmentu, který má plnou podporu veřejných institucí. Navazuje na legislativní změny, které umožnily bankám poskytovat Identifikační služby. Zahájení poskytování komerčních služeb společností Bankovní identita je předpokládáno v polovině roku 2021.

Všechny banky a pobočky zahraničních bank registrované v České republice se budou moci účastnit poskytování Identifikačních služeb v pozici poskytovatele identity, a to na základě rovných a transparentně zveřejněných podmínek.

Transakce byla schválena ze strany Evropské komise v rámci kontroly spojování soutěžitelů.