Komerční banka podle plánu snížila svůj podíl ve společném podniku Bankovní identita

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Komerční banka“) oznamuje, že dne 12. dubna 2021 Komerční banka prodala 16,33 % podíl na základním kapitálu ve společnosti Bankovní identita, a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, Praha 8 - Libeň, IČO 095 13 817 (dále jen „Bankovní identita“). Po vypořádání prodeje bude Komerční banka ve společnosti Bankovní identita držet podíl 17 %.

13. 4. 2021 8:00
Témata

Společnost Bankovní identita v České republice poskytuje služby elektronické identifikace a elektronického podpisu na základě digitálních identit klientů bank. Společnost Bankovní identita dále poskytuje služby pro poskytovatele digitálních služeb z řad veřejných institucí i soukromých podniků. Počet akcionářů společnosti Bankovní identita se zvýšil v souladu se strategií společnosti poskytovat identitní služby prostřednictvím většiny českých bank.

Transakce nepodléhá dalšímu regulatornímu schvalování. Po vypořádání této transakce a souvisejících transakcí ostatních akcionářů bude mít Bankovní identita následující akcionáře: Komerční banka; Česká spořitelna, a.s.; a Československá obchodní banka, a.s. (jako zakládající akcionáři), a Air Bank a.s.; Equa bank a.s.; Fio banka, a.s.; mBank S.A., organizační složka; MONETA Money Bank, a.s.; Raiffeisenbank a.s.; a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.