Oznámení o minimální výši ukazatele kapitálového poměru od 1. ledna 2023

19. 12. 2022 17:30
Témata

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen KB nebo Banka) oznamuje, že

obdržela informaci o stanovení minimální výše ukazatele kapitálového poměru KB v rámci společného rozhodnutí kolegia orgánů dohledu ve spolupráci s Českou národní bankou nad skupinou Société Générale. 

Podle tohoto rozhodnutí je KB s účinností od 1.ledna 2023 povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na konsolidované bázi na úrovni minimálně 10,9 % (TSCR – Total SREP Capital Ratio), což představuje navýšení o 30 bazických bodů oproti nynějšímu požadavku. Tento požadavek zahrnuje:

1. minimální kapitálový požadavek dle článku 92 odstavce 1 Nařízení EU o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, tj. udržovat poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 4,5 %, kapitálový poměr Tier 1 ve výši 6 % a celkový kapitálový poměr ve výši 8 %, a

2. dodatečný požadavek dle pilíře 2 ve výši 2,9 %, který je KB povinna držet nad minimální požadavky dle předchozího bodu, a který je povinna krýt minimálně z 56,25 % kmenovým kapitálem Tier 1 (CET1) a ze 75 % kapitálem Tier 1.

Úvěrové instituce v České republice současně podléhají kombinovaným kapitálovým požadavkům, které doplňují požadavek TSCR stanovený ve výše uvedeném společném rozhodnutí. KB je povinna k dnešnímu dni udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu, která v případě Komerční banky tvoří kapitálovou rezervu ve výši 2,5 %, kapitálovou rezervu O-SII ve výši 2,0 % a proticyklickou rezervu příslušnými orgány na expozice v dané zemi (v ČR aktuálně 1,5 %). ČNB zvýší svůj požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu na české expozice od ledna 2023 o dalších 50 bazických bodů na 2,0 %, jak regulátor oznámil ve svém rozhodnutí z listopadu 2021.

Souhrnná výše kapitálových požadavků KB bude od 1. ledna 2023 činit přibližně 17,40 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 by činila ke stejnému datu přibližně 12,63 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 přibližně 14,68 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

Navíc ČNB zvýší svůj požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu na české expozice od dubna 2023 o dalších 50 bazických bodů, jak regulátor oznámil ve svém rozhodnutí z března 2022.Proticyklická kapitálová rezerva tak dosáhne úrovně 2,5 %. Souhrnná výše kapitálových požadavků KB tak od 1. dubna 2023 bude činit přibližně 17,90 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv. Minimální úroveň kmenového kapitálu Tier 1 by činila ke stejnému datu přibližně 13,13 % a minimální úroveň kapitálu Tier 1 přibližně 15,18 % v poměru k objemu rizikově vážených aktiv.

Komerční banka bude ve svém kapitálovém plánování nadále vycházet z obezřetně stanovených předpokladů o budoucím vývoji kapitálových požadavků.