Oznámení o schválení a uveřejnění základního prospektu programu hypotečních zástavních listů v eurech

Publikace tohoto oznámení představuje zveřejnění vnitřní informace ve smyslu čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu, ve znění pozdějších předpisů.

4. 1. 2021 18:00
Témata

Praha, 4. ledna 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka nebo Banka) oznamuje, že základní prospekt ze 4. ledna 2021, který se vztahuje k programu emise hypotečních zástavních listů vydávaných Komerční bankou až do výše EUR 5 000 000 000,- („základní prospekt“), byl schválen Dozorčí komisí finančního sektoru v Lucembursku (Commission de Surveillance du Secteur Financier - “CSSF“). Tento základní prospekt je k dispozici na webové stránce Komerční banky na adrese https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/povinne-uverejnovane-informace/informace-o-cennych-papirech v sekci Dluhopisy Komerční banky.

DISCLAIMER – ZAMÝŠLENÍ ADRESÁTI

Vezměte prosím na vědomí, že informace obsažené v základním prospektu mohou být určeny pro a/nebo cíleny na osoby, které jsou rezidenty v konkrétních zemích (uvedených v základním prospektu) a nejsou určeny k použití, a neměla by se na tyto informace spoléhat žádná osoba mimo tyto země a/nebo osoba, které není určena nabídka obsažená v základním prospektu. Než budete pracovat s informacemi obsaženými v základním prospektu, musíte se v základním prospektu ujistit, zda jste nebo nejste v okruhu zamýšlených adresátů a informací v něm obsažených.

Vaše právo na přístup k této službě je podmíněno splněním výše uvedeného požadavku.

Další informace budou zveřejněny v souladu s regulatorními požadavky na webových stránkách Komerční banky, a.s. na adrese https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/povinne-uverejnovane-informace/informace-o-cennych-papirech v sekci Dluhopisy Komerční banky.