Oznámení o volbě členů představenstva

11. 3. 2021 15:45

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že v souvislosti s uplynutím funkčního období, dozorčí rada znovu zvolila členy představenstva pana Jana Juchelku s účinností od 4. srpna 2021 a pana Didier Colin s účinností od 2. října 2021.

V Praze dne 11. března 2021