• Vše o KB
  • Pro investory
  • Novinky
  • Oznámení o zahájení exkluzivního vyjednávání o prodeji dceřiné společnosti Komerční banky VN 42, s.r.o.

Oznámení o zahájení exkluzivního vyjednávání o prodeji dceřiné společnosti Komerční banky VN 42, s.r.o.

26. 3. 2024 18:00

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „KB“ nebo „Komerční banka“) oznamuje, že

Komerční banka, prostřednictvím společnosti Knight Frank, spol. s r.o., vyzvala dne 12. března 2024 zájemce k předložení nabídek na koupi společnosti VN 42, s.r.o, se sídlem Václavské náměstí 796/42, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 020 22 818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 214638, kterou KB plně vlastní (dále jen „společnost VN 42“).

Společnost VN 42 vlastní budovu KB na adrese Václavské náměstí 42, kterou společnost VN 42 pronajímá Komerční bance a dalším nájemcům. V září 2023 společnost VN 42 reklasifikovala vlastněnou nemovitost mezi aktiva držená k prodeji, z důvodu očekávaného prodeje.

Představenstvo KB po vyhodnocení obdržených nabídek rozhodlo o zahájení vyjednávání o podmínkách případného budoucího prodeje společnosti VN 42 s předkladatelem nejlepší nabídky, hlavním městem Prahou.

Uvedené rozhodnutí představenstva KB nepředstavuje závazek uzavřít transakci nebo dohodnout se na podmínkách prodeje. Případně dohodnuté podmínky transakce o prodeji společnosti VN 42 budou předmětem dalšího schválení představenstvem KB.

KB bude usilovat o dokončení jednání a uzavření prodeje společnosti VN 42 ve druhém čtvrtletí 2024.