Oznámení o změně předsedy Dozorčí rady Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že dne 30. ledna 2024 ukončí výkon funkce předsedy a člena dozorčí rady pan Giovanni Luca Soma.

29. 1. 2024 17:30

Na jeho místo je navrhována kandidátka paní Delphine Garcin Meunier, která v současné době vykonává funkci Head of the EURO Business Unit v Société Générale. Po obdržení souhlasného stanoviska ČNB by kandidátka měla být zvolena členkou a předsedkyní dozorčí rady.

Delphine Garcin-Meunier

Delphine Garcin-Meunier je od 24. května 2023 ředitelkou pro mobilitu a mezinárodní retailové bankovnictví a finanční služby a členkou výkonného výboru Skupiny. 

 Delphine Garcin-Meunier zahájila svou kariéru v roce 2000 ve společnosti ABN Amro Rothschild v rámci týmů pro akciové kapitálové trhy. V roce 2001 nastoupila do útvaru akciových kapitálových trhů Korporátního a investičního bankovnictví společnosti Société Générale (SG CIB), kde 13 let zodpovídala za přípravu a realizaci primárních emisí na akciových a s akciemi spojených trzích pro portfolio velkých společností. V roce 2014 nastoupila do útvaru strategie v rámci divize Finance a rozvoj, ve které se zaměřovala zejména na francouzské retailové bankovnictví, aktivity transakčního bankovnictví, vztahový model korporátního a investičního bankovnictví, služby v oblasti cenných papírů a správu aktiv. V roce 2017 se stala vedoucí oddělení finanční komunikace a vztahů s investory Skupiny a připravila zejména prezentaci strategického plánu „Transform to Grow" pro finanční trhy. 

Od listopadu 2020 Delphine zastávala funkci vedoucí strategie Skupiny. 

Delphine Garcin-Meunier získala magisterský titul v oboru mezinárodních financí na vysoké obchodní škole HEC a diplom DEA v oboru ekonometrie na univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne.