Oznámení o zprávě ČNB k výplatě dividendy akcionářům Komerční banky v roce 2021

Praha, 13. září 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že:
Komerční banka obdržela oznámení dohledu České národní banky k distribuci zisku Komerční banky v roce 2021.

13. 9. 2021 17:30
Témata

Podle tohoto oznámení Česká národní banka (ČNB) provedla vyhodnocení záměru Komerční banky vyplatit dividend ve výši 4 535 milionů Kč, a nemá připomínky k jeho realizaci. Výše dividendy byla určena v souladu s omezeními stanovenými úvěrovým institucím ve sdělením dohledu ČNB z března 2021.

ČNB dále sdělila, že upouští od plošného omezování maximální výše dividend dle parametrů uvedených ve sdělení z března 2021. Rozhodování úvěrových institucí o způsobu rozdělení zisku bude nadále předmětem standardního dohledového procesu individuálního posuzování jednotlivých záměrů.

ČNB oznámila ve své tiskové zprávě z 10. září 2021 své očekávání, že banky budou i nadále přistupovat k distribuci zisků konzervativně s cílem udržení bezpečné úrovně svého kapitálového vybavení. ČNB současně očekává realizaci případných dalších výplat dividend až poté, kdy budou k dispozici konečné hospodářské výsledky za rok 2021 a bude rovněž znám vývoj a dopady pandemie v podzimních a zimních měsících.

Ve shodě s předchozími sděleními publikovanými v průběhu roku 2021, představenstvo Komerční banky hodlá svolat ve čtvrtém čtvrtletí valnou hromadu, která rozhodne o návrhu vyplatit dividendu ve výši potvrzené ČNB, jež odpovídá 23,86 Kč na akcii. Banka včas zveřejní pozvánku na tuto valnou hromadu.