Úspěšná debutová emise eurových hypotečních zástavních listů

Zveřejnění tohoto oznámení představuje uveřejnění důvěrných informací ve smyslu článků 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 - nařízení o zneužívání trhu, ve znění pozdějších předpisů.

13. 1. 2021 20:30
Témata

Praha, 13. ledna 2021 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka nebo Banka) oznamuje, že úspěšně upsala premiérovou emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 000 000 EUR, vydaných v rámci nově založeného programu eurových hypotečních zástavních listů o objemu 5 000 000 000 EUR. Očekává se, že dluhopisy budou hodnoceny ratingovým stupněm AAA (Fitch), mají splatnost 5 let s možností prodloužení o jeden rok (tzv. soft bullet). Dluhopisy byly upsány za Mid Swap (MS) + 12 bp s kupónem 0,01% (což představuje výnos  -0,315%).

Komerční banka zahájila investorský marketing pro tuto inaugurační emisi dne 5. ledna, během kterého se spojila s velkým počtem dluhových investorů, v jehož rámci představila svůj kreditní profil a předpokládané parametry nově založeného dluhopisového programu.

Na základě pozitivní zpětné vazby investorů bylo dnes vydáno předběžné ocenění (tzv. IPT – Initial Price Thoughts) pro tuto debutovou emisi v oblasti MS + 18bp a její očekávaná velikost ve výši 500 000 000 EUR. Odezva investorů byla velmi pozitivní a umožnila tak KB stlačit cenové rozmezí na MS + 14bp (+/- 2bp). Poptávka investorů zůstala zachována i po revizi ocenění s konečnou cenou nové 5leté emise na úrovni MS + 12bp, tj. 6bp pod počáteční úrovní IPT.

Transakce byla cca. 2,5x přeupsána při finální ceně, přičemž poptávka dosáhla vrcholu 2 miliardy EUR, což indikuje silnou, vysoce kvalitní a dobře diverzifikovanou poptávku investorů.

Z hlediska geografického členění tvořili většinu konečných alokací němečtí a rakouští investoři (53%), následováni investory z Beneluxu (17%), Velké Británie (9%), Francie (3%) a investory z ostatních částí Evropy (18%). Více než 52% z finálního objemu transakce bylo alokováno bankám a privátním bankám, správci aktiv získali 31%, penzijní fondy 10% a 7% bylo alokováno centrálním bankám.

Prostřednictvím této emise dluhopisů Komerční banka využila současných příznivých podmínek na mezinárodních dluhových kapitálových trzích s cílem diverzifikovat zdroje financování, založit svou eurovou výnosovou křivku a optimalizovat náklady na financování v eurech. Vysoce úspěšné umístění inauguračních dluhopisů vydaných v rámci nově založeného dluhopisového programu vytváří dobré základy pro případné další emise na mezinárodních dluhových kapitálových trzích v budoucnu.

Société Générale působila v roli Global Coordinator a Joint Bookrunner, Barclays a J.P. Morgan působili v roli Joint Bookrunners, a Helaba a NORD / LB působili v roli Co-managers na této transakci.