Říjnový EU Point Index Komerční banky po prázdninovém poklesu opět výrazně rostl. Aktivitu na dotačním trhu zvýšil zejména vysoký počet podaných žádostí podnikatelů na úspory energií a vysoký počet schválených žádostí v programu „EU peníze základním školám“. Doposud bylo nebo v blízké době bude rozděleno přes 540 miliard Kč, ve strukturálních fondech tak zbývá pro žadatele již jen 33 % alokace celého programovacího období.

Po prázdninovém období klidu byla aktivita v oblasti dotací opět výrazně nadprůměrná. Nově otevřené výzvy přinesou žadatelům například 1 mld. Kč na komercializaci výsledků výzkumných organizací nebo 4 mld. Kč na velké projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. V Regionálních operačních programech byly vyhlášeny nové významné výzvy v ROP Severozápad (městské projekty IPRM v Chomutově, Karlových Varech, Ústí nad Labem) a ROP Moravskoslezsko (podpora veřejné dopravy a cestovního ruchu).

kb-eu-point-index-201010

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo v září schváleno 375 žádostí základních škol v programu „EU peníze školám“. Pro všechny základní školy jsou připraveny dotace na čtenářskou, informační či finanční gramotnost, na výuku cizích jazyků, matematiky a přírodních věd či na vyšší využívání informačních technologií.

Nadprůměrně vysoký byl rovněž počet podaných žádostí, především do OP Podnikání a inovace. Úředníci CzechInvestu za jediný měsíc přijali 1 225 žádostí, z toho přes polovinu do programu EKO-ENERGIE. O tento program je mezi firemními klienty velký zájem, podporovány jsou úspory energií – zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.

Pro žadatele zbývá již jen třetina alokace celého programovacího období

Řídící orgány doposud schválily dotace v celkové výši 394 miliard Kč, tedy asi polovinu ze sumy pro celé programovací období. Zároveň se ale právě hodnotí projekty za dalších 256 miliard, mezi nimiž jsou i tzv. velké projekty, které schvalují úředníci EU v Bruselu.

„Lze předpokládat, že z těchto 265 miliard budou některé žádosti úspěšné. Podle dosavadní míry úspěšnosti ve výši 58 % by to mohlo být odhadem 150 miliard. Kč. Reálně tak na nové žadatele zbývá již jen 265 miliard, což představuje třetinu alokace pro celé rozpočtové období,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Jednotlivé operační programy jsou v implementaci různě daleko. Prakticky rozdělen je OP Doprava, mnoho nezbývá ani v OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytování podpor pokročilo také v regionálních operačních programech (nejdále v ROP Jihovýchod). Naopak relativně hodně prostředků zbývá ještě v OP Výzkum a vývoj pro inovace, což vyplývá z jeho zpožděného startu a z vysokého podílu právě hodnocených žádostí.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz

Podmínky užívání EU Point Index:

Index je možné volně šířit pouze s označením "EU Point Index" a s uvedením zdroje "Komerční banka" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.eupoint.cz).

EU Point Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 393 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 675 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 996 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.