Všechny profilové fondy Fénix nabízené Komerční bankou přinesly podílníkům v roce 2009 pozitivní zhodnocení prostředků, které se pohybovalo od 4 % v případě fondu Fénix konzervativní až po více než 26 % v případě fondu Fénix dynamický PLUS.

Strategie profilových fondů Fénix je založena na aktivní správě, která umožňuje manažerovi fondu upravovat podíl aktiv ve fondu podle jejich aktuální výkonnosti. Program Fénix nabízí investorům výběr ze čtyř různých investičních strategií, které se vzájemně liší podílem akciové složky v portfoliu.

"Fondy Fénix jsou vhodné jak pro jednorázové investice, tak i pro pravidelné investování s počáteční investicí již od 500 korun," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu Komerční banky pro retailové bankovnictví. "Podílové listy fondů Fénix lze koupit na všech pobočkách Komerční banky, investovat do fondů lze i jednoduše prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka," dodal R. Belada.

Fondy Fénix pamatují na všechny typy investorů - od konzervativních investorů preferujících stabilní výnosy a nízké riziko až po dynamické investory se zájmem o profesionálně rozložené investice na akciových trzích, kteří sami nechtějí nebo nemají čas aktivně spravovat své peníze. Investor se tak nemusí zaobírat rozložením prostředků do jednotlivých aktiv, tuto práci za něj odvede zkušený portfolio manažer.

Obhospodařovatelem fondů Fénix je Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Zhodnocení fondů Fénix k 29. 12. 2009 

Fond 2009 2008 2007 2006 2005
Fénix konzervativní 4,69 -0,85 -0,23 0,51 n.a.
Fénix smíšený 10,23 -16,76 1,39 3,81 n.a.
Fénix dynamický 19,41 -30,89 1,48 -0,24 n.a.
Fénix dynamický PLUS 26,66 -42,87 -3,96 0,95 19,51


V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. Údaje o minulé výkonnosti jsou založeny na hrubé výkonnosti a nezahrnují vliv dalších poplatků, provizí či daní. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů.

Bližší informace získáte na všech 398 pobočkách Komerční banky, bezplatné infolince 800 1111 66 nebo na webu www.iks-kb.cz.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 815 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 685 bankomatů. Více než 984 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.