Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále "IKS KB") oznamuje, že se od 1. 1. 2010 stala součástí nově vzniklé investiční skupiny Amundi, třetího největšího správce aktiv v Evropě1, který díky partnerským distribučním sítím po celém světě obsluhuje více než 100 milionů klientů. Začleněním do skupiny Amundi se zvýší konkurenceschopnost IKS KB a rozšíří nabídka klientům o další investiční příležitosti.

Společnost Amundi vznikla 31. 12. 2009 fúzí společností Crédit Agricole Asset Management a Société Générale Asset Management, tj. dceřiných společností bank Crédit Agricole a Société Générale působících v oblasti správy aktiv2. Sloučením obou společností dochází zároveň ke změně jediného akcionáře IKS KB, tím se k 1. 1. 2010 stala Amundi. Česká národní banka vydala nezbytná souhlasná stanoviska související se změnou akcionáře IKS KB.

Vlastníky Amundi jsou zakládající banky Crédit Agricole a Société Générale. Majoritní podíl v Amundi drží Crédit Agricole (75 % akcií), největší francouzská banka3. Zbylá část majetkového podílu je v držení Société Générale (25 %). Vznik Amundi byl schválen na všech úrovních regulatorního rámce.

Změnou akcionáře nedochází ke změně úzké spolupráce IKS KB a Komerční banky na poli správy podílových fondů a individuální správy aktiv. I nadále budou moci klienti IKS KB využívat v plném rozsahu služeb distribuční sítě KB (398 poboček) a klienti KB zkušeností a široké nabídky investičních produktů spravovaných IKS KB / Amundi.

Nové logo IKS KB

IKS KB

  • 90 mld. CZK pod správou4, 170 tis. klientů,
  • 3. největší zprostředkovatel podílových fondů na českém trhu,
  • nabídka – portfolio produktů obsahuje více jak 50 podílových fondů lišících se primárně v míře rizikovosti a délkou investičního horizontu. Kmenovými produkty jsou smíšené a dluhopisové fondy (české státní dluhopisy). Nejširší výběr nabízíme v oblasti akciových fondů (odvětvové strategie, rychle rostoucí a vyspělé trhy)
  • dostupnost – všechny naše jsou k dostání ve všech 398 pobočkách Komerční banky.

Amundi

S objemem spravovaných aktiv přesahujícím 650 miliard eur5 je Amundi třetím největším správcem aktiv v Evropě a  patří do desítky největších na světě6.

Amundi působí v centrech hlavních oblastí investování ve více než 30 zemích a nabízí širokou paletu produktů zahrnující všechny třídy aktiv a hlavní měny.

Amundi vyvíjí investiční řešení vyhovující potřebám více než 100 miliónů retailových zákazníků rozprostřených po celém světě; pro institucionální klienty vytváří inovativní produkty s vysokou výkonností, které jsou ušity na míru jejich požadavků a rizikového profilu.

S pomocí podpory dvou významných bankovních skupin, Crédit Agricole a Société Générale, Amundi usiluje stát se nesporným hlavním hráčem na poli správy aktiv v Evropě, který je respektovaný pro:

  • kvalitu svých produktů a jejich finanční výkonnost a transparentnost,
  • úzké vztahy se zákazníky, partnerskými prodejními sítěmi a institucemi,
  • efektivní uspořádání plynoucí z individuálních schopností týmů a vlastních zaměstnanců,
  • závazek začlenit do svých investičních strategií trvalou udržitelnost a kritéria společenské odpovědnosti jdoucí nad rámec pouhých finančních kritérií.

1) K 31. 12. 2008, data publikovaná IPE Top 400 v červenci 2009
2) Fúze zahrnuje 100 % aktivit skupiny CAAM, ke kterým Société Générale přidává své tradiční investiční aktivity, 20 % TCW a svůj společný podnik v Indii
3) Podíl na trhu je na základě francouzské centrální banky k 31. 12. 2008
4) K 31. 12. 2008, data včetně majetku Penzijního fondu KB a Komerční pojišťovny
5) Předběžná data Amundi k 30. 9. 2009
6) K červnu 2008, data publikovaná GI 100 v září 2008