Díky nové smlouvě mezi Komerční bankou a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) mohou klienti Komerční banky využít možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na nákup zemědělské půdy. Podpora ve formě úrokové dotace může dosáhnout až 5 procentních bodů z celkové úrokové sazby čerpaného úvěru.

Komerční banka uzavřela s PGRLF 8. března 2010 smlouvu o spolupráci v rámci programu Podpora nákupu půdy. Díky tomuto programu mohou klienti Komerční banky z řad zemědělských prvovýrobců získat výhodně finanční zdroje na nákup nestátní zemědělské půdy. Podpora PGRLF poskytovaná v rámci tohoto programu spočívá v dotaci k úrokové sazbě úvěru vyplácené klientovi.

Na nákup půdy mohou v Komerční bance zemědělci čerpat investiční úvěr se splatností dle požadavku klienta. Podpora ze strany PGRLF pak bude klientům poskytována do 31. prosince 2012. Typ úrokové sazby není omezen - může být pohyblivá, pevná na celou dobu splatnosti nebo fixovaná na určité období podle požadavku klienta. Minimální výše úvěru činí 100 tis. korun, maximální pak 10 mil. korun. Úvěr nemusí být nutně zajištěn nakupovanou půdou.

"Zpřístupnění všech výhod, které může Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond klientům KB nabídnout, je jednou z našich priorit. Také proto se Komerční banka jako jedna z mála bank na českém trhu účastní všech podpůrných programů, které PGRLF připravuje," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví.

Komerční banka patří dlouhodobě k nejvýznamnějším partnerům PGRLF z hlediska počtu i objemu úvěrů poskytnutých s podporou fondu. Od roku 1994, kdy uzavřela KB s PGRLF první smlouvu o spolupráci, poskytla téměř 10 000 úvěrů s podporou PGRLF v celkovém objemu více než 45 mld. Kč.

Aktuálně spolupracuje Komerční banka s PGRLF také na programech ProvozZpracovatel - provoz, které jsou zaměřené na podporu provozního financování prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce ve formě záruk za provozní úvěry a dotací. Klienti KB mohou využít také podporu z programu Zemědělec, který formou úrokové dotace zpřístupňuje úvěry na nákup zemědělských strojů a moderních technologií.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 815 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 685 bankomatů. Více než 984 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.