Podle předběžných údajů ČSÚ se v září meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,7 % a dovoz o 21,8 %. Dovoz rostl rychleji než vývoz již sedmý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 74,1 mld. Kč na 450,9 mld. Kč a představoval nejvyšší zářijovou hodnotu obratu od vstupu České republiky do EU.

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 51,2 mld. Kč. Schodek obchodu se státy mimo EU vzrostl o 12,0 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem, přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem, Slovenskem a Německem. Zlepšila se bilance obchodu s Nizozemskem a pasivum se prohloubilo v obchodě s Čínou.

Dle zářijových údajů nerychleji rostl vývoz do Brazílie a to o enormních 202%, tedy o 1,4 mld. CZK.  I v porovnání s celým vývojem od ledna do září tohoto roku je nárůst o 92% úctyhodný. A to i v situaci, kdy na celkovém českém vývozu představuje nyní pouze 0,4%. Jde však o dvojnásobný nárůst oproti roku 2009. Na špici největších nárůstů za září se pak drží Alžírsko a Kostarika. Ve srovnání s vývojem v celém letošním roce od ledna do září se pak mezi prvními třemi zeměmi objevuje Vietnam, zmiňovaná Brazílie a Izrael.

„V takto vzdáleném teritoriu může nabídka vhodných platebních instrumentů rozhodnout o celém obchodu. V Brazílii a obecně ve vztahu s Latinskou Amerikou naši klienti obchodují nejčastěji s platební podmínkou importního dokumentárního inkasa. Zde dominuje oblast dovozu nerostných surovin určených zejména pro stavebnictví. Spolupráce s bankami probíhá bez problémů. Brazílie je také vhodná země pro nabídku exportního financování, tedy účelového úvěru poskytovaného bankou exportéra zahraničnímu kupujícímu. Dlužníkem v takovém případě může být banka zahraničního kupujícího nebo sám zahraniční kupující“, uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu Komerční banky.

Objem z Brazílie došlých nedokumentárních plateb za 1-9/2010 proti stejnému období roku 2009 klesl o 30% z 263 mil. Kč na 188 mil. Kč. Téměř 1/3 tohoto objemu představují platby za dodávky zabezpečovacího zařízení. Do Brazílie vyšlé platby za období 1-9/2010 také vykazují určitý pokles proti stejnému období roku 2009, konkrétně o 10% z objemu 64 mil. Kč na 57 mil. Kč. Téměř polovinu tvoří platby spojené s vývozem zdravotnického vybavení.

Z pohledu zahraničního platebního styku s Brazílií dodává výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky Jana Švábenská: „Naší trvalou snahou je podpora exportu. Proto nabízíme klientům příjem úhrad v tamní měně realech“.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 393 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 675 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 996 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.