Podle předběžných údajů ČSÚ vzrostl v srpnu meziročně v běžných cenách vývoz o 23,0 % a dovoz o 30,1 %. Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 38,9 mld. Kč, který byl meziročně o 5,9 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU se zvětšilo o 14,5 mld. Kč na 38,4 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,3 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 1,4 mld. Kč, Koreou o 1,3 mld. Kč a Irskem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 1,9 mld. Kč, Německem o 1,8 mld. Kč a Rakouskem o 1,3 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 1,7 mld. Kč.

Mezi jednu z nejdynamičtěji se vyvíjejících zemí z pohledu českého exportu se od začátku roku jeví Tchaj-wan.

„I když zásadním rysem tchajwanské ekonomiky je přebytek zahraničního obchodu a propad makroekonomických údajů v důsledku světové recese je patrný, jde o trh, který se paradoxně profiluje jako zajímavý cíl českých exportérů,“ komentuje Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu Komerční banky, výsledky zahraničního obchodu za srpen.

„Ze zkušeností z používání instrumentů Trade Finance je zjevné, že i když zde není zvykem využívat bankovní záruky, čilý obchod probíhá s pomocí dokumentárních plateb. Na bázi dokumentárního inkasa je to zejména export chemikálií a dovoz náhradních dílů k automobilům a jejich vybavení,“ komentuje Jaromír Chabr.

Dokumentární inkaso zajišťuje prodávajícímu, že předkládané dokumenty, a v případě dispozičních dokladů ani zboží, nebudou vydány kupujícímu bez splnění inkasních podmínek. Obchodními partnery je využíváno případě, kdy nejsou ochotni obchodovat bez jakéhokoli zajištění nebo již mají navázány dlouhodobější vztahy.

„Na straně, kdy česká společnost kupuje místní zboží, jsou poměrně často používány dokumentární akreditivy, které jí zajišťují získaní zboží v definované kvalitě a dohodnutém termínu. Setkáváme se s dovozem sanitární techniky a v posledních dvou letech fotovoltaických komponentů,“ doplňuje Jaromír Chabr.

„Oživení domácího vývozu signalizuje letošní zdvojnásobení objemu úhrad z Tchaj-wanu proti předchozímu roku. Úhrady tchajwanským subjektům nepatrně poklesly. Platí se za informační technologie a sportovní zboží,“ upřesňuje za nedokumentární platby Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, a dodává: „V platebním styku s touto zemí nyní převažují eura. Podíl plateb v amerických dolarech se zmenšuje. Když si klient bude přát, dokážeme zajistit transfer i v tchajwanských dolarech.“

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.