Podle údajů ČSÚ vzrostl v červenci meziročně v běžných cenách vývoz o 16,0 % a dovoz o 20,5 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 6,3 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Nepříznivý vliv na saldo měl především meziročně větší deficit obchodu s minerálními palivy o 5,0 mld. Kč.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 45,6 mld. Kč, který byl meziročně o 10,8 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU stouplo o 16,2 mld. Kč na 39,3 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 2,2 mld. Kč, Koreou o 1,2 mld. Kč a Ruskem o 1,1 mld. Kč. Přebytek byl vyšší v obchodě s Německem o 4,3 mld. Kč a Francií o 1,6 mld. Kč.

„Poukázal bych právě na obchodování s Francií, kde obchody stabilně rostou. Z pohledu vydaných bankovních záruk do Francie, kterými může banka zajistit téměř jakékoliv závazky svých klientů, je patrný významný nárůst v objemech i počtech záruk oproti loňskému roku. Setkáváme se zde se všemi typy bankovních záruk, a to zejména v eurech. Tento bankovní produkt využívají zejména klienti z oblasti strojírenství, stavebnictví, energetiky, hutního průmyslu, projekčních prací, ale i poradenství. Záruční listiny pak vypracováváme standardně ve francouzštině a dle lokálního práva“, uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu KB.

V roce 2009 podíl exportu do Francie na celkovém vývozu činil 5,8 % a dovoz z Francie na celkovém českém dovozu pak 4,1 %. Obchodní bilance za první pololetí byla rovněž kladná. Zájem exportérů o tuto zemi je značný, jak bylo patrné z účasti na červnové exportní konferenci, kterou Komerční banka tradičně organizuje spolu s agenturou CzechTrade.

„Oproti zárukám se dokumentární platby používají v obchodě s Francií jen ojediněle, což je ovlivněno jak blízkostí trhů, tak i důvěrou v právní prostředí“, doplnil Jaromír Chabr.

„Stejně jako u záruk a dokumentárních plateb rostou také počty a objemy ostatních druhů úhrad. Objem plateb z Francie se za sledované období zvýšil o 17 %. Rekordní přírůstek finančních prostředků přijatých od zahraničních bank pro naše klienty, který nastal od 2. čtvrtletí letošního roku, svědčí o exportních výkonech českých podniků a oživení investičních aktivit“, komentovala slibný trend Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro provoz KB a doplnila „Komerční banka nabízí platební styk přímo nebo nepřímo s každou zahraniční bankou v síti SWIFT v jakékoliv měně“.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.