Při porovnání prvního pololetí 2010 s prvním pololetím 2009 byla potvrzena výrazná orientace vývozu České republiky na státy EU, i když došlo k poklesu podílu na celkovém vývozu z 85,0 % na 84,4 %. Vývoz do států EU, zejména do Německa, Polska, Itálie a Slovenska, se navíc zvýšil o 14,1 %. V celkovém dovozu se snížil podíl států EU na celkovém dovozu z 66,4 % na 64,4 %, kdy dovoz ze států EU vzrostl o 12,3 %. Do celkového navýšení dovozu ze států EU se promítl vyšší dovoz ze všech států EU kromě Lotyšska a Malty.

„Z pohledu bankovních záruk, kterými může banka zajistit téměř jakékoliv závazky svých klientů, je orientace na domácí trh a následně sousední země zřejmá. Nejvíce záručních obchodů za první pololetí u našich klientů směřuje na Slovensko, do Německa a Polska. Například záruční listiny do Německa, které je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, vypracováváme standardně v němčině, dle lokálního práva a specifických textů našich zákazníků,“ uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu Komerční banky.

Zvýšení podílu na českém vývozu bylo patrné u ostatních vyspělých tržních ekonomik z 3,7 % na 4,0 %, u rozvojových ekonomik z 4,1 % na 4,2 % a SNS z 3,4 % na 3,6 %.

„Mírný nárůst u zemí Společenství nezávislých států podpořili i naši klienti, kteří využili nabídku exportního financování, a to zejména do Ruské Federace, Ázerbajdžánu a Kazachstánu. V tomto období stále slabé ekonomiky klesá potence lokálních bank financovat domácí investice. Pro české exportéry má exportní financování význam z hlediska vyšší konkurenceschopnosti jejich technické nabídky a následné rychlé proplacení exportní pohledávky dodavateli z úvěru poskytnutého zahraničnímu kupujícímu“, doplnil Jaromír Chabr.

Dovoz ze států mimo EU se zvýšil o 22,9 %. Nejvýraznější relativní zvýšení bylo zřejmé u dovozu ze SNS, dále pak z rozvojových ekonomik, ostatních států, států ESVO a z ostatních vyspělých tržních ekonomik. Snížil se dovoz z evropských tranzitivních ekonomik. V celkovém dovozu se snížil podíl ostatních vyspělých tržních ekonomik ze 7,2 % na 6,5 %. Pozice států ESVO a evropských tranzitivních ekonomik zůstala na úrovni 1. pololetí 2009. Posílila orientace na ostatní státy z 10,0 % na 10,9 %, SNS z 6,7 % na 7,8 % a rozvojové ekonomiky z 6,9 % na 7,7 %1.

1) Zdroj dat: Český statistický úřad

 

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá  989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.