Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,2 % a dovoz o 19,4 %. Přebytek obchodní bilance byl meziročně o 1,1 mld. Kč nižší a dosáhl 15,3 mld. Kč.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 58,2 mld. Kč, který byl meziročně o 11,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 12,5 mld. Kč na 42,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Německem o 5,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,8 mld. Kč. Deficit se za měsíc říjen prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Koreou o 1,1 mld. Kč a Ruskem o 0,7 mld. Kč. Kladné saldo kleslo v obchodě s Nizozemskem o 1,0 mld. Kč.

Za měsíc říjen byl zaznamenán nejprudší a to osminásobný nárůst vývozu s Kostarikou a více jak čtyřnásobný pohyb vzhůru v obchodě s Indonésií. Tyto země však představují jen zanedbatelný zlomek českého exportu. U objemově výraznějších zemí se znatelně zvýšil říjnový vývoz do Ruska, které nyní představuje 2,6 % celkového vývozu ČR. Z pohledu vývoje exportu od začátku roku se na špici umisťují s dvojnásobnými hodnotami trh Vietnamu a Tchai-wanu.

Meziročně se za prvních deset měsíců prohloubil schodek v obchodu s Čínou o 58,3 mld. Kč, kdy vývoz za leden až říjen představoval pouze 18,6 mld Kč. Naproti tomu dovoz představoval 228 mld Kč. Podobný trend zaznamenává také Evropská unie jako celek.

„Čínský trh je pro české firmy vzdálený nejen geograficky. Klidný spánek si proto řada našich klientů chrání dokumentárními platbami. Prim hrají importní dokumentární akreditivy, které českému kupujícímu zajistí požadovanou kvalitu zboží a včasnost jeho dodání. Navíc mu umožní vyjednávat výhodnější cenové podmínky či odklad platby. Setkáváme se hlavně s nákupy potravin, textilií, panelů pro fotovoltaické elektrárny, částí strojů, domácích spotřebičů, potravinářských obalů či nádobí na jedno použití. Většina klientů využívá systém elektronické komunikace s bankou pod názvem TF Online“, uvádí Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu Komerční banky. K financování vývozu pak dodává: „Ojediněle jsme realizovali odkup vývozních pohledávek s odkladem splatností na riziko čínských bank bez postihu na exportéra“.

I v oblasti nedokumentárních plateb v průběhu letošního roku Komerční banka zaznamenává strmější nárůst úhrad od čínských dovozců než plateb za čínský export do České republiky. Objem došlých plateb za 1-11/2010 proti roku 2009 stoupl téměř na trojnásobek z 399 mil. Kč na 1 094 mil. Kč. Více než 1/2 tohoto objemu představují platby za zámky a systémy centrálního zamykání. Vyšlé platby za období 1-11/2010 vykazují 100% nárůst proti roku 2009, z objemu 4 619 mil. Kč na 8 556 mil. Kč. Více jak 40 % tvoří platby za obchody v oblasti fotovoltaiky a výstavby fotovoltaických elektráren.

Zahraniční platební styk s Čínou komentuje výkonná ředitelka pro provoz Komerční banky Jana Švábenská: „Naši klienti mají otevřené dveře v sesterské bance SG China. Kromě SG China, která se zaměřuje na financování obchodu a má pobočky v hlavních obchodních centrech země, samozřejmě pracujeme s největšími bankami na čínském trhu. S jednou z nich, Industrial and Commercial Bank of China, jsme se právě dohodli na vzájemné podpoře našich klientů v Číně a ČR.“

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 393 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 675 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 996 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.