Komerční banka přichází s časově limitovanou nabídkou a snižuje na polovinu vstupní poplatky u všech fondů Fénix pro investice realizované v období od 12. 5. do 30. 6. 2010. Komerční banka tímto krokem vychází vstříc jednorázovým a pravidelným investorům, kteří hledají atraktivní zhodnocení volných prostředků za výhodnou cenu.

Strategie profilových fondů Fénix je založena na aktivní správě, která umožňuje manažerovi fondu upravovat podíl aktiv ve fondu podle jejich aktuální výkonnosti. Program Fénix nabízí investorům výběr ze čtyř různých investičních strategií, které se vzájemně liší podílem akciové složky v portfoliu.

"Fondy Fénix jsou zajímavou možností jak pro jednorázové investice, tak i pro pravidelné investování s počátečním vkladem již od 500 korun a snížení vstupních poplatků ještě více zvyšuje jejich atraktivitu," uvedl Radko Belada, vedoucí retailového bankovnictví KB.

Fondy Fénix pamatují na všechny typy investorů - od konzervativních investorů preferujících stabilní výnosy a nízké riziko až po dynamické investory se zájmem o profesionálně rozložené investice na akciových trzích, kteří sami nechtějí nebo nemají čas aktivně spravovat své peníze. Investor tak nemusí řešit rozložení prostředků do jednotlivých aktiv, tuto práci za něj odvede zkušený portfolio manažer.

Obhospodařovatelem fondů Fénix je Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Zhodnocení fondů Fénix k 13. 5. 2010 a poplatková struktura platná od 12. 5. do 30. 6. 2010 

Fond 2010* 2009 2008 2007 2006 2005 Vstupní poplatek **
Fénix konzervativní 1,43 4,69 −0,85 −0,23 0,51 n.a. 0,25 %
Fénix smíšený 1,93 10,23 −16,76 1,39 3,81 n.a. 0,50 %
Fénix dynamický 3,52 19,41 −30,89 1,48 −0,24 n.a. 0,75 %
Fénix dynamický PLUS 4,74 26,66 −42,87 −3,96 0,95 19,51 1,00 %

* ke dni 13. 5. 2010
** Platný od 12. 5. do 30. 6. 2010
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. Údaje o minulé výkonnosti jsou založeny na hrubé výkonnosti a nezahrnují vliv dalších poplatků, provizí či daní. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. 

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Téměř 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.