Za účasti Komerční banky se od 18. do 21. ledna na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční XVII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2010.

Komerční banka na největší specializované výstavě zaměřené na ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech představí nabídku EKO úvěrů, které slouží k podpoře projektů realizovaných v rámci programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí.

"Komerční banka je významným partnerem Státního fondu životního prostředí v programu Zelená úsporám. Spolupráce vychází nejen z podpory žadatelů z řad občanů při podávání žádostí o dotace přes libovolnou pobočku Komerční banku, ale také z pomoci při realizaci seminářů se zaměřením na program Zelená úsporám. Naši účast na výstavě Infotherma proto považujeme za prestižní záležitost.", uvedl vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví Radko Belada.

Žadatelům o dotace v programu Zelená úsporám nabízí Komerční banka tyto speciální typy účelových půjček:

  • EKO Osobní úvěr se splatností až 6 let
  • EKO Úvěr na nemovitost se splatností až 10 let
  • EKO Hypoteční úvěr se splatností až 30 let

Všechny EKO úvěry Komerční banka poskytuje za zvýhodněných úrokových podmínek a bez poplatku za zpracování úvěru.

EKO úvěry samozřejmě obsahují i všechny další výhody, které jsou v Komerční bance běžně dostupné:

  • zdarma pojištění schopnosti splácet úvěr ((vztahující se na případy ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, plné invalidity nebo úmrtí pojištěného) poskytované na celou dobu splácení úvěru pro EKO Osobní úvěr a EKO Úvěr na nemovitost,
  • možnost kdykoliv úvěr předčasně splatit bez jakýchkoliv sankcí a poplatků pro EKO Osobní úvěr a EKO Úvěr na nemovitost,
  • možnost flexibilní úpravy splátek pro EKO hypoteční úvěr, pokud žadatel tuto funkčnost při sjednání úvěru využije.

Program Zelená úsporám od Státního fondu životního prostředí mohou využít i podnikatelé a bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Ti mohou získanou dotací jednorázově uhradit bez jakékoli sankce za předčasné splacení část investičního úvěru poskytnutého v rámci Programu Bytový dům. Žádost o dotaci oproti občanům však předkládají na krajském pracovišti SFŽP.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 843 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 682 bankomatů. Více než 972 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.