Komerční banka připravila pro své klienty novou podobu svých webových stránek. Kromě změn v oblasti vzhledu a struktury stránek je významnou novinkou také lepší přístupnost webu pro zrakově či pohybově hendikepované uživatele.

Základní myšlenkou nové podoby internetových stránek je uživatelská přívětivost. Obsah je nyní srozumitelnější, jednodušší a hlavně přizpůsobený cílovým skupinám v rámci jednotlivých segmentů.

„Primárním cílem úprav webových stránek Komerční banky bylo zvýšení přehlednosti, jasné a konzistentní strukturování široké škály informací a podpora grafické identity skupiny KB,“ uvedl David Šmahel, vedoucí marketingové komunikace KB. Specifickým požadavkem, který není mezi firemními weby v ČR zdaleka běžný, bylo přizpůsobení stránek hendikepovaným klientům KB.

Velké změny doznal i samotný obsah webu. Popis jednotlivých produktů a služeb KB byl přepracován tak, aby uživatelé našli co nejrychleji hledanou informaci, aby pro ně byla srozumitelná a aby co nejlépe popisovala řešení jejich potřeb.

Kreativní řešení nových stránek KB připravila agentura EURO RSCG, technickou realizaci zajistila internetová agentura FG Forrest.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.