Komerční banka se aktivně zapojila do boje proti doménovému spekulantství a získala rozhodnutím arbitrážního centra pro spory v oblasti internetových domén ADR.EU doménu komercnibanka.biz. Doménu registrovala v roce 2008 fyzická osoba s cílem využít doménové jméno k poškození dobrého jména společnosti a ke spekulaci.

Podnět k mimosoudnímu řešení sporu o doménu podala Komerční banka v červnu letošního roku. V rámci arbitráže prokázala KB porušení práv plynoucích z registrovaných ochranných známek i dobrých mravů při registraci domény.

„Od počátku zjištění konfliktního stavu jsme se snažili dosáhnout dohody smírnou cestou. Ovšem na naše opětovné nabídky nebylo ze strany držitele domény a provozovatele stránek komercnibanka.biz pozitivně reagováno. Výsledkem bylo předání věci arbitrážnímu centru pro porušení práv plynoucích z ochranných známek a poškozování dobrého jména společnosti. K tomuto jsme se uchýlili až jako k poslední možnosti, nicméně ve světle rychle vedeného soudního sporu se ukázalo být toto rozhodnutí efektivním. Získání předmětné domény do právoplatného držení Komerční banky považujeme za průlomové, jelikož se spor vedl nikoli o národní, nýbrž tzv. generickou doménu (gTLD),“ uvedl David Šmahel z marketingové komunikace KB.

Rozhodce uznal nároky Komerční banky ve všech bodech stížnosti. Potvrdil porušení slovní ochranné známky „Komerční banka“ registrované bankou 2. dubna 2004 i neexistenci jakéhokoli právního nároku doménového spekulanta na registraci domény obsahující ochrannou známku „Komerční banka“. V neposlední řadě akceptoval rozhodce důkazy, které jasně prokázaly úmysl dosavadního držitele domény komercnibanka.biz využít doménové jméno ke spekulaci.

Doména komercnibanka.biz byla na základě rozhodnutí ze dne 27. července 2010 převedena do vlastnictví Komerční banky a byla přesměrována na stránky www.kb.cz.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.