Pokračující růst zájmu o produkty Komerční pojišťovny je zřejmý i v roce 2010. Ke konci prvního čtvrtletí 2010 předepsala pojistné na životní pojištění ve výši 2,73 miliardy korun. Stala se tak druhou nejvýznamnější pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s podílem 16,5 %.

V roce 2009 Komerční pojišťovna navýšila předepsané pojistné na životní pojištění o více než 168 % na 4,56 miliardy korun. Tohoto významného růstu dosáhla Komerční pojišťovna především díky značnému zájmu o produkty s jednorázově placeným pojistným.

"Komerční pojišťovna dokázala flexibilně reagovat na rychlé změny v potřebách a preferencích klientů. Růst zájmu o bezpečné produkty s garantovaným výnosem tak obrátila ve významný nárůst tržního podílu v daném segmentu," uvedl Stéphane Corbet, člen představenstva Komerční pojišťovny.

Pojistné produkty s garantovaným zhodnocením jsou v době nestability finančních trhů pro české spotřebitele velmi atraktivní. Klíčové produkty Komerční pojišťovny s garantovaným výnosem – Vital Invest a Vital Premium - zajistily klientům v loňském roce výnosy 3,5 % p. a.3,6 % p. a. Garantované zhodnocení ve výši až 3,3 % p.a. nabízí Komerční pojišťovna klientům i pro rok 2010.

Růst zájmu o pojistné produkty Komerční pojišťovny v posledních letech je praktickým důkazem úspěšné implementace modelu bankopojištění. Prodej pojistných produktů bankou přináší klientům celou řadu výhod - pojistné produkty často vhodně doplňují klasické bankovní služby, klient získá na jednom místě komplexní finanční a poradenský servis. Takto poskytované pojistné produkty navíc nejsou zatížené vyššími náklady na vyplácené provize pojišťovacímu makléři či zprostředkovateli.

"Model bankopojištění má v České republice významný růstový potenciál. V řadě zemí západní Evropy je bankami distribuována více než polovina produkce životního pojištění. V České republice tvoří tržní podíl tří hlavních pojišťoven, praktikujících tento model, 37 %." doplnil Stéphane Corbet.