Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí v rámci produktu Vital Invest od května 2010 možnost investovat do Zajištěného fondu Forte 3. Tento unikátní fond klientům garantuje minimální zhodnocení 13 % ke splatnosti fondu. Zajištěný fond Forte 3 navazuje na fond Forte 2, který se těšil vysokému zájmu klientů.

Strategie založená na Zajištěném fondu Forte 3 je vhodná pro všechny klienty, kteří chtějí využít výnosový potenciál akciových trhů a zároveň požadují jistotu garantovaného zhodnocení svých prostředků ke dni splatnosti fondu. Pro klienty je velmi atraktivní potenciál výnosu až 52 % po 8 letech (s garantovaným výnosem 6,5 % p. a. pro první dva roky existence fondu).

"Investice do Zajištěného fondu Forte 3 je pro klienta velmi zajímavá. Nejen, že obdrží garantovaný výnos, ale také má možnost podílet se na výkonnosti koše 25 světových akcií. Další výhodou je zároveň možnost výplaty prostředků klientům s ročním výnosem 6,5 % p. a. při dosažení stanovených podmínek již ve 3. roce existence fondu. Samozřejmostí je také ochrana proti měnovému riziku," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví.

Vital Invest je investiční životní pojištění, v rámci kterého si klient sám určí, zda pro něj bude tento produkt z větší části pojištěním nebo investicí. V rámci pojistné složky nabízí Vital Invest čtyři různé varianty rozsahu pojistné ochrany pro případ úmrtí podle toho, do jaké míry chce klient zajistit sebe a svou rodinu v nepříznivých životních situacích.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Více než 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.