Penzijní fond Komerční banky (PF KB) hospodařil v prvním čtvrtletí letošního roku se ziskem 170 mil. korun. Počet klientů PF KB se meziročně zvýšil o 5 904 osob na takřka 498 tisíc účastníků penzijního připojištění.

Zisk ve výši 170,145 mil. korun dosažený ke konci prvního čtvrtletí 2010 výrazně překonal výsledky za stejné období loňského roku. Představuje meziroční nárůst o více než 92 %.

K pozitivním výsledkům PF KB přispěly zejména změny v investičním portfoliu, které fond přijal v loňském roce a v prvních měsících roku letošního.

"Díky velmi konzervativnímu složení investičního portfolia a stabilním příjmům z bezpečných dluhopisů můžeme nyní relativně přesně odhadovat zhodnocení v následujících letech. Za rok 2010 tak můžeme očekávat zhodnocení prostředků našich účastníků minimálně na úrovni 2 %", uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

Investiční portfolio PF KB tvořily k 31. 3. 2010 z 93 % velmi bezpečné dluhopisy, zbylou část představují bankovní vklady.

PF KB upevnil svou pozici čtvrtého nejvýznamnějšího penzijního fondu na českém trhu - a to jak z hlediska počtu klientů, tak i objemu spravovaných aktiv.

"Například jen v dubnu letošního roku vzrostl celkový počet účastníků Penzijního fondu Komerční banky o 1 184," doplnil Pavel Jirák.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Více než 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.