Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2010 v provozu ve standardních otevíracích hodinách. Výjimkou je pouze pátek 31. prosince 2010, kdy bude zkrácena otevírací doba poboček do 13:00 hodin.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy týkající se otevírací doby poboček KB a nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA EuroPlateb), příkazy k inkasu, vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2010.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Platby do jiných bank v ČR je možné předat prostřednictvím přímého bankovnictví nejpozději do 30. prosince 2010 (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB do 31. prosince 2010 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni). Navíc služba Expresní linka Vám bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků.

Upozorňujeme, že vklady v hotovosti na účty Modré pyramidy stavební spořitelny, nebo na účty Penzijního fondu KB, případně účty vedené v ČNB, je nutné provést nejpozději do 30. prosince 2010 včetně, aby bylo zajištěno jejich připsání na příslušné účty ještě v roce 2010.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz nebo na všech pobočkách KB.

Tabulka uvádí přehled nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2010. 

Druh platby Způsob předání Nejzazší čas předání příkazu do KB
Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR *)
úhrady do jiné banky se splatností
30. 12. 2010
přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
30. prosince 2010
a) do 20.30 hod.
b) do 17.00 hod.
  na přepážce pobočky 30. prosince 2010 do 13.00 hod.
  samoobslužný box 29. prosince 2010
inkasa z účtů v jiné bance se splatností
29. 12. 2010
Přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
27. prosince 2010
a) do 20.30 hod.
b) do 17.00 hod.
  na přepážce pobočky 23. prosince 2010
  samoobslužný box 23. prosince 2010
Platební příkazy v CZK a v jiných měnách rámci KB
úhrady a inkasa z účtů v KB se splatností
31. 12. 2010
přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
31. prosince 2010
a) do 20.30 hod.
b) do 17.00 hod.
  na přepážce pobočky 31. prosince 2010 do 11.00 hod.
  samoobslužný box 30. prosince 2010 
Zahraniční platební styk – odepsání prostředků z účtů plátců**)
standardní úhrady - všechny měny na přepážce pobočky 29. prosince 2010 do 13.00 hod.
expresní úhrady - mimo JPY, AUD přímé bankovnictví
online,  dávkově
30. prosince 2010 do 15.00 hod.
  na přepážce pobočky 30. prosince 2010 do 13.00 hod.
expresní úhrady - v JPY, AUD přímé bankovnictví
online,  dávkově
29. prosince 2010 do 15.00 hod.
SEPA EuroPlatba přímé bankovnictví
online,  dávkově
30. prosince 2010 do 15.00 hod.
  na přepážce pobočky 30. prosince 2010 do 14.00 hod.
urgentní úhrady přímé bankovnictví
online,  dávkově
31. prosince 2010 do 12.00 hod.
urgentní úhrady - CZK, DKK, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, USD a ostatní měny neuvedené v kurzovním lístku na přepážce pobočky 31. prosince 2010 do 11.00 hod.
urgentní úhrady pro klienty KBB ve všech použitelných měnách přímé bankovnictví
online, dávkově
31. prosince 2010 do 14.00 hod.
  na přepážce pobočky 31. prosince 2010 do 13.00 hod.

*) za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb
**) konečné datum připsání platby na účet příjemce v zahraničí závisí na lhůtách a bankovních dnech platných u banky příjemce. Pokud klient požaduje, aby byla platba připsána na účet příjemce ještě v roce 2010, doporučujeme podat platební příkaz do zahraničí do 23. 12. 2010. 

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 393 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 675 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 996 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.