Skupina Komerční banky vytvořila za prvních devět měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 9 963 milionů Kč, což je o 18,1 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB ve třetím čtvrtletí se oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 6,4 % na 3 481 milionů Kč. Silnou pozici Skupiny KB dokládá úroveň likvidity vyjádřená poměrem úvěrů a vkladů na 70,0 % a kapitálové přiměřenosti ve výši 14,9 %. Rovněž ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila dlouhodobý rating KB na stupni ‚A‘.

Probíhající hospodářské oživení Komerční banka podporuje rostoucí úvěrovou aktivitou a rozšiřováním nabídky

  • Nárůst objemu úvěrů klientům meziročně o 1,7 % na 389,0 miliard Kč; objem vkladů stoupl o 2,0 % na 535,3 miliardy Kč;
  • Zvýšení objemu hypoték poskytnutých občanům o 8,4 % na 106,4 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých stavební spořitelnou Modrá pyramida stoupl o 10,8 % na 48,7 miliardy Kč;
  • Představen nový koncept odměňování klientů za využívání služeb banky MojeOdměny, inovativní spotřebitelská Premium půjčka a vylepšené parametry Flexibilní hypotéky.

Zlepšená ziskovost navzdory obtížným podmínkám pro zvyšování výnosů díky disciplíně při řízení nákladů a rizik

  • Úrokové příjmy tlačeny nízkými tržními sazbami a zvýšením příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Neúrokové výnosy podpořeny mírně se zlepšující hospodářskou aktivitou. Celkové výnosy meziročně mírně klesly o 0,6 % na 24,3 miliardy Kč v důsledku nižšího zisku z finančních operací oproti mimořádnému počátku roku 2009;
  • Opatření na zlepšení efektivnosti vedla ke snížení provozních nákladů o 4,5 % na 9 487 milionů Kč;
  • Obezřetné řízení rizik napomohlo snížení tvorby rezerv a opravných položek o 38,4 % na 2,401 milionů Kč.

Výsledky třetího čtvrtletí potvrzují lehké oživení poptávky po úvěrových produktech, zejména u podnikových klientů. Komerční banka je  připravena této poptávce vyjít vstříc díky své silné kapitálové pozici, kterou dokázala udržet  navzdory poklesu české ekonomiky. Z období recese vystupuje KB zdravá, dobře vybavená kapitálem a likviditou. Možné ochlazení růstu očekávané v dalším období však současně stále vyžaduje obezřetnost v oblasti řízení rizik.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Komerční banka zaznamenala ve třetím čtvrtletí oživující poptávku po úvěrech ze strany podniků a podnikatelů a také poptávka po hypotečním financování byla solidní. Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se na konci září 2010 oproti stejnému datu roku 2009 zvýšil o 1,7 % na 389,0 miliard Kč. Růst úvěrování činí zhruba 2,5 % po úpravě o účetní vliv odpisu dlouho nesplácených úvěrů plně krytých opravnými položkami z rozvahy banky ve výši 1,8 miliardy Kč v listopadu 2009; 1,2 miliardy Kč v květnu 2010 a 0,2 miliardy Kč v srpnu 2010.

Objem hypoték poskytnutých občanům se zvýšil o 8,4 % na 106,4 miliardy Kč. V důsledku obvyklého prázdninového útlumu prodeje hypoték ve třetím čtvrtletí mírně zaostaly za druhým čtvrtletím 2010, ale meziročně byly čtvrtletní prodeje výrazně lepší. Objem nově poskytnutých hypoték za devět měsíců roku 2010 meziročně rovněž mírně stoupl. Portfolio úvěrů stavební spořitelny Modrá pyramida meziročně narostlo o 10,8 % na 48,7 miliardy Kč. Částečně vlivem účetního odpisu starých pohledávek poklesl meziročně objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností spotřebitelského financování ESSOX o 6,6 % na 28,3 miliardy Kč. Pokles očištěný o vliv odpisu činil zhruba 2,9 %.    

I když ve třetím čtvrtletí zaznamenaly nárůst, v meziročním srovnání celkové úvěry podnikům a korporacím klesly o 1,2 % na 203,4 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů podnikatelům a malým podnikům klesl o 1,8 % na 25,0 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům (které poskytuje Komerční banka a na Slovensku Komerční banka Bratislava) klesly o 0,8 % na 176,5 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů se meziročně zvýšil o 2,0 % na 535,3 miliardy Kč. Nejdynamičtěji rostly vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida, o 7,1 % na 69,0 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Penzijního fondu KB stoupl o 5,3 % na 28,2 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v KB a KB Bratislava se zvýšily o 1,4 % na 280,7 miliardy Kč. Vklady individuálních zákazníků v KB naopak slabě poklesly o 1,6 % na 151,3 miliardy Kč.

Celkové předepsané pojistné Komerční pojišťovnou vzrostlo meziročně o 121,0 % na 7,2 miliardy Kč. Pojistné v životním pojištění z toho tvořilo 7,0 miliardy Kč. Komerční pojišťovna je druhou největší pojišťovnou na českém trhu životního pojištění s tržním podílem 13,9 % (podle údajů České asociace pojišťoven).

Celá Skupina KB obsluhovala 2,7 milionu klientů. Samotná KB evidovala 1 595 000 zákazníků, z toho 1 324 000 bylo individuálních klientů, dalších 271 000 klientů bylo z řad podnikatelů, firem a korporací, jako jsou obce či sdružení. Modrá pyramida obsluhovala 701 000 klientů a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 498 000 občanů. Spotřebitelské financování od společnosti ESSOX využívalo 320 000 zákazníků.

Klientům bylo na konci září 2010 k dispozici 393 poboček Komerční banky, 675 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet uživatelů alespoň jednoho z nástrojů přímého bankovnictví, jako je internetové nebo telefonní bankovnictví, se těsně přiblížil hranici jednoho milionu - 996 000 uživatelů znamenalo podíl 62 % na celkovém počtu klientů KB. Zákazníci mohli využívat 1 672 000 aktivních platebních karet KB, z nichž kreditních karet bylo 229 000. Počet aktivních kreditních karet společnosti ESSOX přesahoval 159 000 a finanční služby společnosti ESSOX byly dostupné v síti 3 300 obchodníků. Zákazníkům Modré pyramidy bylo k dispozici 255 obchodních míst a 1 434 poradců.

Nejdůležitější novinkou bylo ve třetím čtvrtletí představení nového konceptu odměňování klientů MojeOdměny, za takové chování a činnosti, které jsou pro klienty pohodlné a zároveň přináší další cenné objemy obchodů Bance. Jako první součást získají od ledna 2011 všichni klienti za každou platbu kartou u obchodníka jeden výběr z bankomatu KB zdarma. Bez problémů tak mohou získat všechny výběry zdarma. Další odměny budou následovat v průběhu roku 2011.

Komerční banka rozšířila nabídku spotřebitelských úvěrů zejména pro movitější klienty. Nová Premium půjčka je hotovostní úvěr bez dokládání účelu a bez zajištění až do výše 2,5 mil. Kč, navíc s atraktivní úrokovou sazbou. Půjčku lze bez sankcí kdykoli předčasně splatit a klienti získávají k Premium půjčce zdarma pojištění schopnosti splácet. Také u Flexibilní hypotéky nyní KB nabízí možnost mimořádnou splátkou bez poplatků splatit až 20 % původní částky úvěru, a to už po 12 měsících.  Po velkém úspěchu zajištěného fondu Forte 3 přišla KB od července s novým zajištěným fondem KB Akcent 2, který v aktivní správě hledá nejlepší růstový potenciál mezi akciemi v Evropě, Asii, Americe a komoditami.

Zejména podnikoví klienti ocení rozšíření služeb v zahraničním platebním styku od července. Standardní platební příkazy do zahraničí lze nyní realizovat do 160 zemí světa v celkem 110 měnách.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové čisté provozní výnosy za prvních devět měsíců roku 2010 meziročně poklesly o 0,6 % na 24 296 milionů Kč, přičemž ale posílily všechny hlavní kategorie výnosů s výjimkou zisku z finančních operací, který dosáhl na počátku minulého roku mimořádných hodnot.

Čisté úrokové výnosy byly nepříznivě ovlivněny přetrvávající nízkou tržní úrokovou mírou a ve druhém pololetí také zvýšením zákonného příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Meziročně proto i přes rychlejší nárůst úvěrů a vkladů vzrostly o slabých 0,9 % na 15 982 milionů Kč. Čistá úroková marže dosáhla 3,3 % ve srovnání s 3,4 % ve srovnatelném období loni.

Oživující ekonomická aktivita podpořila čistý příjem z poplatků a provizí, který stoupl o 2,4 % na 5 943 milionů Kč. Hlavním příspěvkem k růstu bylo zvýšení příjmů z úvěrových poplatků v podnikovém segmentu, větší poptávka po bankovních garancích a také poplatky ze syndikovaných úvěrů. Pozitivně se projevilo také větší využívání platebních karet a rostoucí prodeje životního pojištění Komerční pojišťovny. Naopak, poplatky za správu účtu meziročně klesly o 7 % a příjmy z poplatků za transakce byly v důsledku menší aktivity klientů v prvních měsících roku nižší o 1 %. 

Čistý zisk z finančních operací za první tři čtvrtletí meziročně poklesl o 16,0 % na 2 301 milionů Kč. Ve druhé polovině období však již Banka zaznamenala meziroční nárůst, díky zvyšující se poptávce podniků po zajištění finančních rizik, související se zlepšeným výhledem jejich zahraničních obchodů.

Komerční banka dosáhla mimořádné úrovně provozní efektivnosti. Důsledná kontrola provozních nákladů vedla k dalšímu snížení celkových provozních nákladů o 4,5 % na 9 487 milionů Kč. Personální náklady poklesly o 4,9 % na 4 584 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců se snížil o 2,5 % na 8 624. Optimalizace administrativních nákladů vedla k jejich poklesu o 6,7 % na 3 737 milionů Kč. V důsledku implementace nového software se zvýšila položka odpisy a znehodnocení stálých aktiv o 5,0 % na 1 166 milionů Kč.

Hrubý provozní zisk za tři čtvrtletí roku 2010 oproti stejnému období loňského roku stoupl o 2,1 % na 14 809 milionů Kč.

Mírné zlepšení makroekonomické situace spolu se stálým zpřesňováním standardů řízení rizik v KB vedlo ke snížení nákladů rizika. Čistá tvorba rezerv a opravných položek poklesla meziročně o významných 38,4 % na 2 401 milionů Kč. Patrné je zlepšení situace v podnikovém segmentu, podpořené obnovením exportní dynamiky a průmyslové výroby. U úvěrů občanům je zlepšování rizikového profilu stále křehké. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vůči průměrnému objemu poskytnutých úvěrů a neodvolatelných podrozvahových závazků činily 56 bazických bodů oproti 91 bazickým bodům v prvních devíti měsících roku 2009.

Daň z příjmů vzrostla o 8,6 % na 1 980 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2010 dosáhl 10 025 milionů Kč, což je o 17,8 % více než v  předchozím roce. Z toho 62 milionů Kč náleží držitelům menšinových podílů, a zisk náležející akcionářům Banky činil 9 963 milionů, meziročně o 18,1 % více.

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2009, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. září 2010 vzrostl o 0,3 % oproti konci roku 2009, na 697,4 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 26,4 % na 96,7 miliardy Kč. Největší část této položky tvoří úvěry centrálním bankám v rámci reverzních repo operací, které se snížily o 42,8 % na 54,5 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 72,9 % na 42,3 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 0,6 % na 374,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se zvýšila o 0,8 % na 389,0 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v tom činil 89,8 % (349,2 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů 3,7 % (14,5 miliardy Kč) a úvěry pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořily s objemem 25,2 miliardy Kč 6,5 % portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 14,5 miliardy Kč, což je oproti konci roku více o 5,1 %.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 4,9 % na 119,7 miliardy Kč, naprostou většinu portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti poklesl o 2,3 % na 6,6 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 6,4 % na 7,2 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku mírně vzrostla o 0,5 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna na 3,6 miliardy Kč.

Objem pasiv bez vlastního kapitálu poklesl o 1,1 % na 619,5 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se vlivem sezónnosti snížily o 3,0 % na 535,3 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů se mírně zvýšil o 0,6 % na 18,3 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 70,0 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal s výjimkou nabíhajících úroků nezměněný na 6,0 miliardy Kč.

Vlastní kapitál Skupiny KB za prvních devět měsíců roku narostl o 13,3 % na 78,0 miliardy Kč. Hlavním důvodem nárůstu byla tvorba čistého zisku a také zvýšení účetní hodnoty zajišťovacích derivátů o 4,8 miliard Kč. Změna hodnoty realizovatelných cenných papírů dosáhla pozitivních 0,7 miliardy Kč. Vlastní kapitál naopak snížila výplata dividend ve druhém čtvrtletí ve výši 6,5 miliardy Kč.  

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2010 dosáhl 52,5 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 14,9 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 vystoupil na 13,6 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za devět měsíců roku 2010 dosáhla 18,4 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

Příloha

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2010 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. září  2009 1. ledna – 30. září  2010 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 15 838 15 982 0,9 %
Čisté poplatky a provize 5 806 5 943 2,4 %
Čistý zisk z finančních operací 2 739 2 301 -16,0 %
Ostatní výnosy 65 70 7,7 %
Čisté provozní výnosy 24 448 24 296 -0,6 %
Personální náklady -4 821 -4 584 -4,9 %
Všeobecné provozní náklady -4 007 -3 737 -6,7 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 110 -1 166 5,0 %
Provozní náklady -9 938 -9 487 -4,5 %
Hrubý provozní zisk 14 510 14 809 2,1 %
Náklady rizika -3 898 -2 401 -38,4 %
Čistý provozní zisk 10 611 12 408 16,9 %
Zisk z majetkových účastí 50 54 8,0 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -330 -456 38,2 %
Čistý zisk před zdaněním 10 331 12 006 16,2 %
Daň z příjmů -1 823 -1 980 8,6 %
Čistý zisk 8 508 10 025 17,8 %
Menšinový zisk 70 62 -11,4 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 8 438 9 963 18,1 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. prosince 2009 30. září 2010 Změna od zač. roku
Aktiva 695 076 697 435  0,3 %
Hotovost a účty u centrálních bank 16 271 21 216 30,4 %
Pohledávky za bankami 131 271 96 675 -26,4 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 372 302 374 617 0,6 %
Cenné papíry 145 294 168 546 16,0 %
Ostatní aktiva 29 938 36 381 21,5 %
Pasiva 695 076 697 435 0,3 %
Závazky vůči bankám 18 739 18 003 -3,9 %
Závazky vůči klientům 551 808 535 344 -3,0 %
Emitované cenné papíry 18 172 18 279 0,6 %
Ostatní pasiva 31 563 41 836 32,5 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 68 792 77 972  13,3 %
Hlavní ukazatele 30. září 2009 30. září 2010 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 13,9 % 14,9 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 12,6 % 13,6 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 27,1 28,2 4,1 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku(miliard Kč) 23,2 24,0 3,4 %
Čistá úroková marže 3,4 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 70,2 % 70,0 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 40,6 % 39,0 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 18,2 % 18,4 % Růst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,7 % 1,9 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 296 349 18,1 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 843 8 624 -2,5 %
Počet poboček (KB) 398 393 -5
Počet bankomatů 682 675 -7
Počet klientů (KB) 1 638 000 1 595 000 -2,6 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. září 2010 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 106,4 miliardy Kč 8 %
– celkový počet 88 000 7 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 48,7 miliardy Kč 11 %
– celkový počet 154 000 -4 %
Spotřebitelské úvěry
(KB + ESSOX)
– celkový objem 28,3 miliardy Kč -7 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 25,0 miliardy Kč -2 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 229 000 -8 %
– z toho občanům 170 000 -9 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 444 000 -1 %
Předepsané pojistné (KP) 7,2 miliardy Kč 121 %

Finanční kalendář na rok 2011

  • 16. února 2011 - zveřejnění výsledků za rok 2010
  • 5. května 2011 - zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2011
  • 3. srpna 2011 - zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2011
  • 8. listopadu 2011 - zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2011