Za necelý rok svého fungování získala služba TF OnLine již desítky firemních uživatelů. Aplikaci využívají nejčastěji stavební společnosti pro bankovní záruky ve prospěch tuzemských partnerů. TF OnLine slouží k zasílání žádostí o vystavení, provádění změn a sledování aktuálního stavu zpracování bankovních záruk, dokumentárních akreditivů a dokumentárních inkas přes internet.

Internetová aplikace Komerční banky TF OnLine je klientům přístupná od srpna loňského roku. Za osm měsíců oslovila desítky firem.

"Naše plány se naplňují nad očekávání dobře," uvádí Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu Komerční banky.

TF OnLine využívají nejčastěji stavební firmy pro práci s bankovními zárukami pro výběrová řízení. Požadavku na záruky vyhoví s využitím TF OnLine mnohem rychleji a jednodušeji. Aplikace TF OnLine je přístupná bez omezení časem a místem.

"Službu využijí například společnosti, které předkládají své nabídky do tendru na lesní práce a prodej dřeva vyhlášený Lesy České republiky. Součástí výběrových řízení v hodnotě několika miliard korun jsou bankovní záruky za předloženou nabídku a záruky za splnění smluvních podmínek," dodává Jaromír Chabr.

Okruh uživatelů se stále rozšiřuje. Druhou nejvýznamnější skupinou uživatelů TF OnLine jsou velkoobchodní společnosti s potravinami, oděvy nebo elektronikou, které pro import zejména z Asie používají importní dokumentární akreditivy. Stále častější jsou žádosti o importní dokumentární akreditivy pro úhradu fotovoltaických panelů dovážených také z Asie. Naopak nejčastějším exportním teritoriem jsou bývalé státy SNS, Indie a Turecka.

Internetová aplikace TF OnLine výrazně zjednodušuje a zrychluje vyřízení žádostí a správu obchodů. Vedle jednoduchého uspořádání aplikace a značné variability práce s běžícími obchody oceňují klienti zejména asistenci Trade Finance specialistů, a to nejen při implementaci aplikace, ale také při konkrétních obchodech. Zabezpečený přístup garantuje certifikát na čipové kartě, kterou získají podniky spolu s čtečkou v Komerční bance zdarma.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 815 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 685 bankomatů. Více než 984 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.