Květnový EU Point index Komerční banky byl jen nepatrně pod dlouhodobým průměrem. Řídící orgány sice vyhlásily nové výzvy, na druhou stranu však schválily nejnižší objem dotací od září 2008. Právě probíhající hodnocení projektů výzkumu a vývoje dočasně snížilo průměrnou úspěšnost při získávání dotací na 56,2 %.

EU POINT INDEX květen 2010   97 bodů
počet otevřených výzev Růst 99 výzev
alokace otevřených výzev Růst 83,2 mld. Kč
počet podaných žádostí Pokles 491 žádostí
objem podaných žádostí Pokles 19,5 mld. Kč
počet schválených projektů Pokles 430 projektů
objem schválených projektů Pokles 4,7 mld. Kč
počet konzultací KB EU Point Růst 172 konzultací
Ve strukturálních fondech zbývá: 330 mld. Kč, tj. 40,9 % prostředků

Aktivita v oblasti evropských dotací byla v dubnu přibližně na úrovni dlouhodobého průměru. Výrazně vzrostl počet otevřených výzev, v dubnu mohli žadatelé předkládat žádosti téměř ve stovce programů. Například Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy v polovině dubna vyhlásila osm nových výzev v celkové výši přes 1,5 mld. korun. Nově byl zahájen příjem žádostí v programu ICT a strategické služby, ve kterém mohou podnikatelé žádat o dotaci až 100 miliónů Kč na tvorbu nových informačních a komunikačních systémů či řešení, případně na vytváření specializovaných center. Klienti KB v tomto programu obvykle žádají o dotace na vývoj software.

Ve sledovaném období byly naopak ukončeny některé výzvy v OP Životní prostředí nebo program Nemovitosti v OPPI.

"Rovněž schválených dotací bylo v dubnu výrazně méně, než je obvyklé. Přiznaná podpora ve výši necelých 5 mld. Kč je tak vůbec nejnižší měsíční hodnotou od září 2008," uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Celkovou průměrnou úspěšnost žadatelů ovlivnil extrémně vysoký objem zamítnutých žádostí. V operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace byly v dubnu vyřazeny žádosti za 21 mld., jde o čtyři žádosti o dotaci na centra excelence a třicítku žádostí na regionální centra výzkumu a vývoje. To ovlivnilo i průměrnou úspěšnost žadatelů ve všech operačních programech, když poměr schválených a vyhodnocených žádostí k 5. 5. 2010 spadl na 56,2 %.

Úspěšnost se však liší dle jednotlivých programů. Mimo OP Doprava, který je určen úzkému spektru žadatelů, je nejslibnějším operačním programem OP Lidské zdroje a zaměstnanost. V OPLZZ je přes 85 % žádostí úspěšných. Naopak nejobtížněji lze zatím získat dotaci v již zmíněném OP VaVpI (z dosud vyhodnocených žádostí jich získalo dotaci pouze 11 %), zde však největší balík projektů na rozhodnutí teprve čeká. 38 projektů je v závěrečné fázi hodnocení a jsou na nejlepší cestě rozdělit si 28 miliard Kč, které jsou v tomto kole k dispozici.

V nejbližším období očekáváme postupné ukončování příjmu registračních žádostí do OPPI (v květnu Inovace-patent, Klastry a Školicí střediska, v červnu EKO-ENERGIE, PROSPERITA, Marketing a v srpnu Rozvoj) a následně jejich vyhodnocování. Podnikatelé by pak tyto projekty mohli začít realizovat již ke konci roku 2010.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Podmínky užívání EU Point Index:

Index je možné volně šířit pouze s označením "EU Point Index" a s uvedením zdroje "Komerční banka" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.eupoint.cz).

EU Point Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Téměř 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.