Komerční banka vykázala dle mezinárodních účetních standardů po třech čtvrtletích letošního roku nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 2,53 mld. korun. Tento výsledek potvrzuje pozitivní obrat v hospodaření banky oproti srovnatelným údajům loňského roku, kdy skončila KB se ztrátou 2,33 miliardy korun.

Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 3,3 miliardy korun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o více než čtyři miliardy korun. Hlavními příčinami dosaženého zisku je stabilní vývoj úrokových výnosů, nárůst čistých poplatků a provizí o více jak 20 % a v neposlední řadě také nižší tvorba rezerv na ztráty z úvěrů. Ta se díky zlepšení kvality úvěrového portfolia, výsledkům činnosti Restrukturalizační banky a smlouvě s Konsolidační bankou z prosince roku 2000 snížila o 68,4 % na 2,2 miliardy korun. Zisk před zdaněním byl dále ovlivněn tvorbou rezerv na cenné papíry do splatnosti (především na CDO) a jednorázovou tvorbou rezerv k majetkovým účastem v návaznosti na výsledky hospodaření Komerční pojišťovny ve 3. čtvrtletí 2001.

Čisté provozní výnosy dosáhly 16,7 miliardy korun a vzrostly tak o 4,1 % oproti stejnému období loňského roku. Celkové náklady po započtení časově rozlišených nákladů vzrostly oproti srovnatelným údajům loňského roku o 3,3 % na 10,6 miliardy korun. Mírný nárůst nákladů byl ovlivněn především náklady spojenými s činností restrukturalizační divize, které však byly plně vyváženy výnosy z již odepsaných úvěrů a snížením objemu nebonitních úvěrů.

Bilanční suma vzrostla o 2,1 % na 410,6 miliardy korun a kapitálová přiměřenost podle metodiky ČNB činila 13,61 %. Za devět měsíců letošního roku vzrostl celkový objem klientských úvěrů o 3,5 % na 152,8 miliardy korun. Zároveň došlo k zlepšení kvality úvěrového portfolia. Objem standardních a sledovaných úvěrů se zvýšil na 112,5 miliardy korun, oproti 97,9 miliardy ke konci loňského roku. Objem úvěrů pod zvláštní kontrolou naopak poklesl ve stejném období o 19 % na 40,3 miliardy korun. Příznivé jsou i výsledky v oblasti depozit. Komerční banka zvýšila od počátku roku objem primárních vkladů o 4,2 % na 299,7 mld. korun.

V oblasti retailu zaznamenala KB příznivé obchodní výsledky především v poskytnutých hypotečních a spotřebitelských úvěrech. Objem spotřebitelských úvěrů se od začátku roku zvýšil o 32,9 % na 5,6 miliardy korun, objem hypotečních úvěrů vzrostl o 29,6 % na 13,3 miliardy korun. Komerční banka rovněž zaznamenala významný nárůst uživatelů přímého bankovnictví a ke konci třetího čtvrtletí obsluhovala již 236 tisíc klientů.