Komerční banka vykázala podle mezinárodních účetních standardů v 1. čtvrtletí roku 2001 čistý zisk po zdanění ve výši 1,3 miliardy korun. Po ztrátových obdobích tak dochází k obratu k ziskovosti banky, který je důsledkem jak nižší tvorby rezerv na ztráty z úvěrů, tak pozitivních změn v obchodních výsledcích banky. Ve srovnatelném období loňského roku vykázala Komerční banka ztrátu přesahující miliardu korun.

Za první čtvrtletí roku 2001 Komerční banka vytvořila zisk před tvorbou rezerv a zdaněním ve výši 2,5 miliardy korun, což je o 7,3 % lepší výsledek než v 1. čtvrtletí roku minulého.

Příčinou těchto pozitivních výsledků je zejména pokračující nárůst čistých úrokových výnosů, které se oproti srovnatelnému období loňského roku zvýšily o téměř 7 %, a generování o více než 13 % vyšších čistých poplatků a provizí. Pozitivní výsledky hospodaření jsou i důsledkem nižší tvorby rezerv na ztráty z úvěrů, kde se projevil pozitivní dopad uzavření smlouvy s Konsolidační bankou o garanci na rizikové pohledávky Komerční banky koncem loňského roku.

Bilanční suma k 31. 3. 2001 se ve srovnání s koncem minulého roku v podstatě nezměnila a dosáhla hodnoty 401,7 miliardy korun, přičemž banka zaznamenala za první čtvrtletí tohoto roku růst objemu úvěrů klientům o 1,3 % na 128,6 miliardy korun.

Nadále pokračuje proces snižování počtu zaměstnanců, když během prvního čtvrtletí roku 2001 poklesl fyzický stav pracovníků o 207 na konečných 10 496 osob.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky Radovana Vávry dosažené výsledky plně drážejí blahodárný vliv změn, které bance přineslo v polovině loňského roku nové vedení. "Obrat do černých čísel mě těší, nejde o náhodný výsledek, ale o počátek pozitivního trendu. Změny, které jsme v Komerční bance nastartovali, začínají nést ovoce", řekl k prezentovaným výsledkům Radovan Vávra.