Komerční banka zaznamenala za loňský rok nárůst objemu investic měst a obcí o 210 %. Zatímco v roce 1999 spravovala KB finance pouze 15 obcím v celkovém objemu 0,6 mld. korun, v roce 2000 už spravovala prostředky pro 29 obcí o objemu 1,86 miliardy korun.

Komerční banka nabízí klientům z řad municipalit, ale i fyzickým a právnickým osobám, individuální přístup ke správě jejich finančního majetku. V roce 2000 spravovala takto KB klientům 9,719 mld. korun. Meziročně tak objem spravovaných aktiv vzrostl o 45 %.