Komerční banka a.s. podala dne 10. 11. 2000 návrh na konkurs na klienta Železárny a drátovny Bohumín, a.s. Stejný postup vůči klientovi zvolila řada dalších věřitelských společností. ŽDB na to reagovaly nabídkou soudního vyrovnání. Krajský soud v Ostravě dne 14. 12. 2000 vyrovnání ŽDB povolil.

Komerční banka se proti tomuto rozhodnutí soudu odvolala (22. 12. 2000). Klient totiž současně s návrhem na soudní vyrovnání předložil "podnikatelský záměr", který Komerční banka považuje za nerealistický a údaje v něm obsažené za zkreslující. Klient nepovažoval za nutné Komerční banku se svým "podnikatelským záměrem" blíže seznámit a neposkytl tak svému významnému věřiteli relevantní informace. KB se tedy důvodně obává, že se právě v souvislosti s tímto "podnikatelským záměrem" navrhované vyrovnání neuskuteční a pohledávky Komerční banky nebudou uspokojeny.

Komerční banka považuje za svou povinnost vymáhat v minulosti poskytnutá a dnes problematická aktiva. Postup Komerční banky je, kromě obvyklé odborné péče, veden také snahou představenstva o maximální návratnost rizikových aktiv. Komerční banka postupuje a bude i nadále postupovat vůči dlužníkům tak, aby v budoucnu čerpala pouze minimální část záruky poskytnuté Konsolidační bankou, tedy tak, aby se problémy vzniklé v minulých letech přenášely na daňové poplatníky co nejméně.