Komerční banka úspěšně dokončila koncem října převod cizoměnových účtů vedených v měnách Evropské měnové unie, na měnu euro. Automaticky a bezplatně bylo převedeno více než 160 tisíc takovýchto účtů.

Zůstatky na účtech byly přepočítány podle pevného a neměnného přepočítacího koeficientu, který byl vyhlášen Radou Evropské unie 1. 1. 1999.

Převody účtů na měnu EUR neovlivní čísla účtů klientů ani způsob jejich úročení. Účty jsou klientům i nadále k dispozici jako před změnou a klienti mohou využívat veškerých finančních služeb, které jsou s nimi spojeny. O převodu účtu do měny EUR byli klienti informováni prostřednictvím výpisu z účtů.