Od 1. prosince 2001 rozšiřuje Komerční banka svou stávající nabídku v oblasti občanských hypotečních úvěrů o dva nové produkty.

Prvním z nich je Hypoteční úvěr Plus, který reaguje na novou nabídku hypotečních produktů ostatních hypotečních bank, a to především výší ocenění nemovitého zajištění stanoveného bankou. Hypoteční úvěr Plus se od standardního hypotečního úvěru liší tím, že je poskytován až do 90 % ceny zastavených nemovitostí. U standardního hypotečního úvěru Klasik je to pouze 70 % z ceny nemovitosti. I v případě Hypotečního úvěru Plus lze využít státní finanční podporu a daňový odpočet zaplacených úroků z úvěru. Hypoteční úvěr Plus je zároveň velmi zajímavý pro ty klienty, kteří chtějí mít možnost úvěr kdykoliv částečně nebo úplně splatit bez smluvní pokuty.

Druhým produktem je Úvěr Garant, forma neúčelového osobního úvěru, jištěného nemovitostí, díky němuž lze financovat osobní potřeby klientů bez bližšího uvedení účelu půjčky. Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti určené k bydlení (rodinným domem, bytem v osobním vlastnictví, bytovým domem). Nemovitost musí být pojištěna proti živelním a jiným rizikům. Úvěr je poskytován s dobou splatnosti od 1 roku do 10 let. Minimální výše úvěru činí 200 000 Kč, maximální pak polovinu ceny zastavené nemovitosti až do výše 1 000 000 Kč. Úvěr je čerpán jednorázově, po vyčerpání je splácen pravidelnou měsíční splátkou. Úroková sazba je stanovena jako pevná po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

Komerční banka, která si drží na trhu hypoték v České republice přední místo, poskytla do konce října 2001 celkem 11 091 hypotečních úvěrů, v celkovém objemu 16 482 494 tis. Kč, z toho fyzickým osobám 10 281 hypotečních úvěrů, o objemu 11 062 585 Kč.