Komerční banka v souladu se svými dřívějšími prohlášeními a obchodní politikou zaměřenou na vymáhání pohledávek za dlužníky po splatnosti zintenzivnila v těchto dnech kroky proti kroměřížské společnosti Magneton. Jak již KB v minulosti informovala, klient přestal splácet své závazky, které se pohybují v řádu desítek milionů korun. Žádný ze smírných návrhů Komerční banky na řešení problémů společnosti nebyl vedením Magnetonu přijat. Banka je tedy rozhodnuta postupovat proti tomuto dlužníkovi velmi razantně s využitím všech nástrojů, které ji dává legislativa ČR. Komerční banka se domnívá, že je tak ohrožena samotná existence společnosti Magneton.