Prvních více než padesát tisíc korun z konta, na něž prostřednictvím Nadace Jistota přispěli zaměstnanci Komerční banky, bude dnes předáno matkám s dětmi z požárem poškozeného Domova integrované pomoci v Praze 9 na Černém Mostě. K předání finanční pomoci za účasti generálního ředitele Komerční banky Radovana Vávry a Petry Schmalzové, předsedkyně správní rady Nadace Jistota, dojde v hotelovém domě Komerční banky v Praze 8 Na Palmovce.

Vedle finančního daru z konta, na němž k počátečnímu vkladu zaměstnanců KB sto tisíc Kč během krátké doby přibylo dalších šedesát tisíc korun, poskytne Komerční banka matkám a dětem několik náhradní ubytování ve svých ubytovacích kapacitách, které jim budou bezplatně k dispozici po dobu rekonstrukce Domova integrované pomoci. Nedělní požár domu v Šromově ulici zcela zničil dvanáct bytových jednotek a zbývající byly poškozeny vodou při hašení.

Nadace Jistota si dovoluje informovat veřejnost o existenci konta pomoci, na němž mohou postižené matky podpořit jednotlivci a instituce. Číslo účtu je 306 307 02 37/0100.