Komerční banka a.s. a Kordárna, a.s. podepsaly v minulých dnech Smlouvu o syndikovaném termínovaném úvěru a revolvingovém úvěru v celkové výši 1,5 miliardy Kč. První čerpání proběhlo dne 30. 3. 2001. Toto nové, komplexně strukturované, dlouhodobé zajištěné financování nahradí současné krátkodobé úvěry a poskytne tak společnosti Kordárna zdroje pro její další stabilní rozvoj. Aranžováním tohoto financování a poskytnutím komplexních služeb v dalších oblastech se Komerční banka stává hlavním bankovním partnerem Kordárny a.s.

Kordárna, a.s. je předním výrobcem tkanin pro potřeby gumárenského průmyslu nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropy. Mezi odběratele Kordárny patří zejména přední světoví výrobci pneumatik. Klientem Komerční banky je od roku 1990. Kordárna, a.s. patří do segmentu středně velkých firem a její činnost se opírá o velmi kvalitní podnikatelský plán.