Komerční banka uzavřela 23. 11. 2001 s PPF smlouvu o prodeji akcí České pojišťovny. Celkový podíl KB na základním kapitálu a hlasovacích právech v České pojišťovně činí 9,99 %. Hodnota prodaných akcií je 1 279 mil. Kč.