Komerční banka s platností od dnešního dne, tj. od 30. 4. 2001, zvyšuje u vybraných produktů základy některých úrokových pásem. U termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou, T-konta a podnikatelského konta se zvyšuje horní hranice v 1. pásmu z dosavadních 29 999,99 Kč na 49 999,99 Kč., spodní hranice 2. pásma z dosavadních 30 tis. Kč na 50 tis. Kč a 3. pásma ze 150 tis. Kč na 250 tis. Kč. Hranice ostatních pásem zůstávají nezměněny. Obdobně je tomu i u R-konta a vázaného běžného účtu. U osobního N-konta se zvyšuje horní hranice 1. pásma z 29 999,99 Kč na 49 999,99 Kč, spodní hranice druhého pásma se tak posouvá z 30 tis, Kč na 50 tis. Kč. Úrokové sazby v jednotlivých pásmech se nemění. Ke sloučení některých splatností dochází u Bankovní renty a ruší se vybrané splatností u depozitních směnek. Podrobnější informace získají klienti i ostatní zájemci ve všech obchodních místech Komerční banky.