Komerční banka, a.s., snižuje s platností od 2. 4. 2001 referenční sazbu (RS KB) o 0,10 % na hodnotu 5,10 % p.a. a kontokorentní referenční sazbu (KRS KB) rovněž o 0,10 % na hodnotu 5,30 % p.a.

Od stejného data banka upravuje úrokové sazby depozit. U termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou a u depozitních směnek se sazby snižují v rozsahu 0,03-0,30 % p.a, u produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) v rozsahu 0,04-0,25 % p.a.